Hoe komt de match tussen opdrachtgever en trainee tot stand?

Voor ons is de match tussen opdrachtgever en trainee een absoluut uitgangspunt voor een langdurige inzet van een medewerker. Dit lukt ons goed; zo’n ruim 90% van de trainees die na 2 jaar een overstap heeft gemaakt naar de opdrachtgever is daar na 5 jaar nog steeds in dienst. Door onze intensieve selectie- en opleidingsperiode leren wij de trainees goed kennen, waardoor wij de juiste match kunnen maken met een opdrachtgever. Daarnaast kijken wij naar het gevraagde functieprofiel, maar vinden we het evenmin belangrijk dat iemand past bij de bedrijfscultuur. Wij geloven dat dit bijdraagt aan een langetermijn relatie.
Bovendien hebben wij veel ervaring met het samenwerken met opdrachtgevers uit verschillende branches, waardoor wij goed in staat zijn om een goede inschatting te maken welke kandidaat het beste past binnen een bepaalde organisatiecultuur.