Homepage Blogs Hebben mannen meer een IT brein? Of winnen vrouwen deze strijd?

Hebben mannen meer een IT brein? Of winnen vrouwen deze strijd?

Het is inmiddels een bekend feit dat er nog steeds veel meer mannen in de IT werkzaam zijn dan vrouwen. Hoe komt dat eigenlijk? Zijn er bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen die dit kunnen verklaren? Zijn mannen intrinsiek meer gemotiveerd om voor de IT te kiezen? Of zijn ze hier geschikter voor? Kan er een verklaring gevonden worden als je naar het brein van mannen en vrouwen kijkt?

Een mannen- en vrouwenbrein?


We gingen voor je op onderzoek uit en kwamen er vooral achter dat de verschillen tussen het brein van de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw kleiner zijn dan de verschillen tussen de hersenen van mannen onderling. Er zijn wel een aantal kleine verschillen te zien tussen het gemiddelde mannen- en vrouwenbrein, maar wat vooral opvalt in de meeste onderzoeken, is de mate waarin de hersenen van mannen en vrouwen op elkaar lijken. Hoewel het populair is om in artikelen de aandacht te vestigen op de verschillen tussen mannen en vrouwen, zijn deze verschillen er dus zeker niet op alle vlakken.


Like a boss


Ook over het gedrag van mannen en vrouwen op de werkvloer wordt vaak benoemd wat de verschillen zijn. Zo wordt vaak gezegd dat vrouwen empathischer zouden zijn en mannen daadkrachtiger. Wanneer je echter naar mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden kijkt, blijkt dat de verschillen in manier van leidinggeven klein zijn. Dus ook hier zijn de overeenkomsten gemiddeld genomen groter dan de verschillen.
Kortom, veel overeenkomsten. Het “vrouwen-” en “mannenbrein” en de verschillen die hieruit voort zouden komen, kunnen dus niet verklaren waarom er minder vrouwen werkzaam zijn in de IT.


Vooral culturele redenen voor minder vrouwen in de IT


De reden dat meer mannen voor IT kiezen dan vrouwen, blijkt vooral te vinden in meer culturele aspecten, zoals genderstereotype beelden, de manier waarop onderwijs is ingericht en minder vrouwelijke rolmodellen in de IT sector. Zo worden er tijdens IT-lessen op middelbare scholen vaak voorbeelden gegeven van mannelijke rolmodellen of worden opdrachten gegeven die jongens over het algemeen meer aanspreken, zoals het ontwikkelen van een voetbalspel. Als hier meer variatie in zou zijn, zou het voor vrouwen op vroege leeftijd al makkelijker zijn om in te zien dat er in de IT ook ruimte is voor hen. Ook kan het beeld van de IT als mannenwereld vrouwen afschrikken.


Diversiteit? Een no-brainer


Gelukkig zitten we bij Calco al op een 50/50 man/vrouw verdeling. Dat vinden we ook niet meer dan logisch. Verder blijven we streven naar een zo volledig mogelijke representatieve afspiegeling van de maatschappij binnen ons bedrijf. Zo zijn we een diversiteitswerkgroep gestart, waarin we met medewerkers uit alle mogelijke windstreken en achtergronden, zoeken naar mogelijkheden het voor iedereen nog meer ''thuis te maken” en kansengelijkheid nog verder te bevorderen. Eigenlijk een no-brainer.

Bekijk onze vacatures

Naast onze traineeships in IT en Finance, bieden wij verschillende vacatures aan op ons hoofdkantoor. Denk aan een toffe rol binnen het Salesteam of bij Recruitment, Marketing, Onderwijs, Finance of ondersteunende functies. Benieuwd naar de topvacatures? Check ze hieronder!